Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia strony, iż zebrał  wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,50 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr 14 położonej w obrębie Trzemeszno, Gmina Rozdrażew” (pobierz)