Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa obory wolnostanowiskowej”, zlokalizowanej na działce nr ewid. 129/5 obręb Wolenice 0012  w miejscowości Wolenice, gmina Rozdrażew (pobierz)