Zawiadamienie stron o zebranych dokumentach przed wydaniem decyzji

Zawiadamienie stron o zebranych dokumentach przed  wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Hala produkcyjna wraz z zapleczem socjalno-biurowym” na działkach o nr ewid. 344 i 347, obręb Rozdrażew w miejscowości Rozdrażew (pobierz)