Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa obory wolnostanowiskowej”, zlokalizowanej na działce o nr ew. 286/1, obręb Grębów w miejscowości Grębów, gmina Rozdrażew (pobierz)