Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia strony, iż zebrał  wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:„Elektrownia fotowoltaiczna o mocy do 1000 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” w miejscowości Nowa Wieś, działka nr 11, obręb 0008 Nowa Wieś, gmina Rozdrażew  (pobierz)