Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: przedsięwzięcia„Zakup maszyn rolniczych: przyczepy rolniczej, myjki ciśnieniowej i powiększenie stada” w miejscowości Grębów, działka nr 220, obręb 0005 Grębów, Gmina Rozdrażew (pobierz)