Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku inwentarskiego - obory”, zlokalizowanej na działkach o nr ew. 169 i 170/2, obręb Dąbrowa w miejscowości Dąbrowa, gmina Rozdrażew  (pobierz)