Zawiadomienie o umorzeniu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie  o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i rozbudowie budynku inwentarskiego - obory”, zlokalizowanej na działkach o nr ew. 169 i 170/2, obręb Dąbrowa w miejscowości Dąbrowa (pobierz)