Zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania

Zawiadamienie o wniesieniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 13 listopada 2020 r.o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Budowa chlewni i adaptacja części istniejącego magazynu maszyn na chlewnię, na działce nr 171 w miejscowości Nowa Wieś, gm. Rozdrażew wraz z wnioskiem strony o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania (pobierz)