Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego pod oborę wolnostanowiskową dla bydła mlecznego w systemie na rusztach o maksymalnej obsadzie 202,00 DJP, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 159/1 w miejscowości Maciejew (pobierz)