Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowie i rozbudowie budynku inwentarskiego - obory”, zlokalizowanej na działkach o nr ew. 169 i 170/2, obręb Dąbrowa w miejscowości Dąbrowa (pobierz)