Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia strony, iż zebrał  wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa obory wolnostanowiskowej”, zlokalizowanej na działce o nr ew. 652, obręb Rozdrażew w miejscowości Rozdrażew, gmina Rozdrażew (pobierz)