Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu

Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu dot. nieważności decyzji Wójta Gminy Rozdrażew o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa chlewni i adaptacja części istniejącego magazynu maszyn na chlewnię w miejscowości Nowa Wieś, gm. Rozdrażew (pobierz)