Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego pod oborę wolnostanowiskową dla bydła mlecznego w systemie na rusztach o maksymalnej obsadzie 178,5 DJP, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 159/1 w miejscowości Maciejew (pobierz)