Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa obory wolnostanowiskowej”, zlokalizowanej na działce o nr ew. 129/5 obręb Wolenice 0012 w miejscowości Wolenice, gmina Rozdrażew (pobierz)