Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zakup maszyn rolniczych: przyczepy rolniczej, myjki ciśnieniowej i powiększenie stada” w miejscowości Grębów, działka nr 220, obręb 0005 Grębów, Gmina Rozdrażew (pobierz), (pobierz)