Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia strony, iż zebrał  wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa dwóch budynków chlewni i adaptacja istniejącego magazynu maszyn na chlewnie”, zlokalizowanej na działce o nr ew. 171, obręb Nowa Wieś w miejscowości Nowa Wieś, gmina Rozdrażew  (pobierz)