Zawiadomienie o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o  zmianie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa budynku inwentarskiego”, zlokalizowanego na działce o nr ew. 65/1, obręb Nowa Wieś w miejscowości Nowa Wieś, gmina Rozdrażew (decyzja) (obwieszczenie)