Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rozdrażew na lata 2020-2032

Program usuwania wyrobów zawierjacych azbest z terenu gminy Rozdrażew na lata 2020 - 2032 (obwieszczenie), (obwieszczenie o wyłożeniu), (program), (Inwentaryzacja), (Opinia RDOŚ Poznań), (Opinia WPWIS Poznań).