Rejestr petycji kierowanych do Wójta, Rady Gminy Rozdrażew 2023r.

Rejestr petycji kierowanych do Wójta, Rady Gminy Rozdrażew 2023r.

 Nr                             Przedmiot                                 Data                Ustawowy termin odpowiedzi
petycji                        petycji                                     złożenia            petycji/ odpowiedź

1/2023          uruchomienia dodatkowego                     15.09.2023r.      14.12.2023r./ 14.12.2023r.
                    kursu linii nr 6