Rejestr petycji kierowanych do Wójta, Rady Gminy Rozdrażew 2023r.

                                        Rejestr petycji kierowanych do Wójta, Rady Gminy Rozdrażew 2023r.

 Nr                                  Przedmiot                                          Data                           Ustawowy termin odpowiedzi
petycji                            petycji                                               złożenia                       petycji/ odpowiedź

1/2023                 uruchomienia dodatkowego                           15.09.2023r.                   14.12.2023r./
                           kursu linii nr 6