Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na obszarze województwa wielkopolskiego [pobierz]

Analiza zagrożeń, w tym identyfikacja miejsc,w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny na terenie Gminy Rozdrażew

Analiza zagrożeń, w tym identyfikacja miejsc,w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji na terenie Gminy Rozdrażew (pobierz)

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na obszarze województwa wielkopolskiego (pobierz)


Regulamin korzystania z salki budynku remizy OSP Rozdrażew oraz ustalenia stawek opłat z tego tytułu

Zarządzenie Nr 8/2023 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie Regulaminu korzystania z salki znajdującej się w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozdrażewie oraz ustalenia stawek opłat z tego tytułu (pobierz)

Regulaminu korzystania z obiektu rekreacyjnego i wyposażenia rekreacyjnego oraz ustalenia stawek opłat z tego tytułu

Zarządzenie Nr 5/2023 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 27 stycznia 2023r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Rozdrażew w sprawie Regulaminu korzystania z obiektu rekreacyjnego i wyposażenia rekreacyjnego oraz ustalenia stawek opłat z tego tytułu (pobierz) .

Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie regulaminu korzystania z obiektu rekreacyjnego i wyposażenia rekreacyjnego oraz ustalenia stawek opłat z tego tytułu (pobierz)

Dystrybucja węgla do 30 kwietnia 2023r.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), Gmina Rozdrażew informuje o przystąpieniu do zakupu  preferencyjnego węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 30 kwietnia 2023 r.

Dystrybucja węgla

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), Gmina Rozdrażew informuje o przystąpieniu do zakupu węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych
Rozporządzenie ws. ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego

 

Ustalenie cennika materiałów promocyjnych w kasie Urzędu Gminy

Zarządzenie nr 6/2022 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 11.01.2022r.  w sprawie  ustalenia cennika materiałów promocyjnych w kasie Urzędu Gminy (pobierz)

Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców

Na podstawie art. 78a ust.3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz.1829 ze zm.), zwanej dalej usdg, podaje się do publicznej wiadomości ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (pobierz)

Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich i ich wyposażenia oraz ustalenia stawek opłat z tego tytułu

Zarządzenie Nr 2/2016  Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie  regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich i ich wyposażenia oraz ustalenia stawek opłat z tego tytułu (pobierz)
 
Zarządzenie Nr 47/2016 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia  24 czerwca 2016r.   w sprawie zmianyn Zarządzenia  Wójta Gminy Rozdrażew w sprawie  regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich i ich wyposażenia oraz ustalenia stawek opłat z tego tytułu (pobierz)
 
Zarządzenie nr 5/2022 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 5.01.2022r.  w sprawie  zmiany Zarządzenia  Wójta Gminy Rozdrażew w sprawie  regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich i ich wyposażenia oraz ustalenia stawek opłat z tego tytułu (pobierz)
 
Zarządzenie Nr 79/2022 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 30.09.2022r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Rozdrażew w sprawie Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich i ich wyposażenia oraz ustalenia stawek opłat z tego tytułu (pobierz)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji SKO w Kaliszu uchylającą zaskarżoną decyzję„Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na terenie działki nr 641/7, 194/3, Rozdrażew, obręb 0009

Zawiadomienie o wydaniu decyzji SKO  w Kaliszu  uchylającą zaskarżoną decyzję Wójta Gminy w przedmiocie„Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na terenie działki nr 641/7, 194/3, Rozdrażew, obręb 0009 Rozdrażew z dostępem do drogi publicznej przez działkę nr 641/8” (pobierz ), (pobierz )

Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania i wydaniu decyzji

Obwieszczenie Wójt Gminy Rozdrażew o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie kablowej sieci energetycznej SN i nN, budowie stacji transformatorowej SN/nN i demontażu linii napowietrznej nN na terenie działek  nr 23/1, 26, 27, 153, 152, 273/1, 193/2, 29, 25, 20, 7, 146, 39/1, 38/3 w miejscowości Dąbrowa, obręb 0003 Dąbrowa (pobierz ).

Obwieszczenie o zebranych dokumentach

Obwieszczenie Wójt Gminy Rozdrażew o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie kablowej sieci energetycznej SN i nN, budowie stacji transformatorowej SN/nN i demontażu linii napowietrznej nN na terenie działek  nr 23/1, 26, 27, 153, 152, 273/1, 193/2, 29, 25, 20, 7, 146, 39/1, 38/3 w miejscowości Dąbrowa, obręb 0003 Dąbrowa (pobierz ).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie Wójt Gminy Rozdrażew o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie kablowej sieci energetycznej SN i nN, budowie stacji transformatorowej SN/nN i demontażu linii napowietrznej nN na terenie działek  nr 23/1, 26, 27, 153, 152, 273/1, 193/2, 29, 25, 20, 7, 146, 39/1, 38/3 w miejscowości Dąbrowa, obręb 0003 Dąbrowa (pobierz ).

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Obwieszczenie Wójt Gminy Rozdrażew o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: demontaż napowietrznej linii elektroenergetycznej SN oraz budowa podziemnej linii kablowej SN na działkach nr 124/1, 125/1, 126/1 wraz z wyminą słupa na dz. 126/1 – z uwagi na usunięcie kolizji istniejącej linii napowietrznej średniego napięcia z projektowanym budynkiem handlowo-usługowym na dz. 125/1, 124/1 przy ul. Krotoszyńskiej w miejscowości Rozdrażew, obręb Rozdrażew, gmina Rozdrażew (pobierz ).

Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji


Obwieszczenie Wójta Gminy Rozdrażew o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „Play” dla terenu oznaczonego nr geod. 641/7, 194/3 Rozdrażew z dostępem do drogi publicznej przez działkę nr geod. 641/8, obręb Rozdrażew, gmina Rozdrażew (pobierz)


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na demontażu napowietrznej linii elektroenergetycznej SN oraz budowie podziemnej linii kablowej SN na działkach nr 124/1, 125/1, 126/1 wraz z wyminą słupa na dz. 126/1 – z uwagi na usunięcie kolizji istniejącej linii napowietrznej średniego napięcia z projektowanym budynkiem handlowo-usługowym na dz. 125/1, 124/1 przy ul. Krotoszyńskiej w miejscowości Rozdrażew, obręb Rozdrażew, gmina Rozdrażew (pobierz)

OBZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „Play” dla terenu oznaczonego nr geod. 641/7, 194/3 Rozdrażew z dostępem do drogi publicznej przez działkę nr geod. 641/8, obręb Rozdrażew, gmina Rozdrażew (pobierz)

Postanowienie Zarządu Zlewni w Lesznie o uzgodnieniu projektu decyzji

Postanowienie Zarządu Zlewni w Lesznie o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy ul. Dworcowej w Rozdrażewie (pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decycji o o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie  ul. Dworcowej w Rozdrażewie (pobierz)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji

Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji - budowa linii  kalbowej nN-04kv w Dzielicach (pobierz)

Obwieszczenie, postanowienie - lokalizacja linii kablowej w Dzielicach

Zawiadomienie przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji - budowa linii  kalbowej nN-04kv w Dzielicach (pobierz) 

Postanowienie Starosty Krotoszyńskiego dot. uuzgodnień w zakresie ochrony gruntów projektu decyzji o lokalizacji  inwestycji - budowa linii  kablowej nN-04kv w Dzielicach (pobierz)      

Konsultacje Społeczne projektów Programów Ochrony Powietrza

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do  opracowywania nw. projektów Programów Ochrony Powietrza (pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decycji o o ustaleniu loklaizacji  iinwestycji celu publicznego polegającego na Budowie linii kablowej nN-04kv w miejscowości Dzielice (pobierz)

Protokół przejęcia na mienie komunalne nieruchomości

Protokół przejęcia na mienie komunalne nieruchomości położonej w obrębie Rozdrażew  (pobierz)

Zatwierdzono taryfy za zrzut ścieków

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Rozdrażew (pobierz)

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji SKO

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadmia strony postępowania prowadzonego  dla przedsiewzięcia "Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 Play" o wydaniu decyzji przez Samorzadowe Kolegiim Odwoławcze w  Kaliszu  (pobierz)

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu (pobierz)  

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

Obwieszczenie  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego "Przebudowa drogi 4331P Rozdrażew- Krotoszyn w zakresie budowy śceżki piszo-rowerowej odcinek Dzielice- Rozdrażew (pobierz)

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji (pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (pobierz)

Zawiadomienie o umorzeniu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o  umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia (pobierz)  

Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania ostepowana oznego postepowana

Postanowie o podjęciu zawieszonego  postępowana w sprawie ustalenia decyzji loklizacji inwestycji celu publicznego pn. Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 "Play" (pobierz)

Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego

 Wójt Gminy Rozdrażew postanawia zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego ( pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczengo (pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (pobierz) 

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

Zawiadomienie o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego (pobierz)

W Urzędzie Gminy zapłacisz kartą płatniczą lub telefonem

W naszym urzędzie można zapłacić kartą płatniczą i telefonem. Urząd Gminy w Rozdrażewie uczestniczy w Programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej przy użyciu terminali płatniczych POS oraz WebPOS Paybynet. Program jest prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A., która pełni rolę koordynatora Programu oraz wspiera finansowo jego wdrożenie i funkcjonowanie. Możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych w naszym urzędzie jest odpowiedzią na oczekiwania klientów. Mamy nadzieję, że przyjmowanie opłat w formie bezgotówkowej będzie dla Państwa wygodne, zaoszczędzi czas, zwiększy bezpieczeństwo transakcji, a dla urzędu przełoży się na usprawnienie prac całej instytucji. Baner

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (pobierz)

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji (pobierz)

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (pobierz)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (pobierz)

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  (pobierz).

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia

Zawiadomienie  o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (pobierz).

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o  wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (pobierz)

 

Zawiadomienie

 

                                                        ZAWIADOMIENIE

        Na podstawie art. 61 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w związku z art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), zawiadamiam o wszczęciu na wniosek PHPU „ROLBUD” Michał Michalak  Lubomierz 3, 63-300 Lubomierz  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Realizacja punktu skupu złomu oraz surowców wtórnych na terenie nieruchomości oznaczonej działką nr 192 w miejscowości Rozdrażew”. W związku z powyższym informuję, że strony (właściciele, zarządcy, użytkownicy nieruchomości) biorące udział w postępowaniu mogą zapoznawać się z aktami sprawy  oraz zgłaszać uwagi i wnioski w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Komunikacji Urzędu Gminy  w Rozdrażewie, w pokoju nr 11 w godzinach pracy urzędu.  Strony mają prawo w każdym stadium postępowania przeglądać akta sprawy i sporządzać  z nich notatki i odpisy,   a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Jednocześnie informuje się strony, że zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Komunikacji Urzędu Gminy w Rozdrażewie, prowadzący postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, występuje do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz  do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o opinię, co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko   i jego zakresu. Po zasięgnięciu opinii zostanie wydane postanowienie co do konieczności sporządzania raportu i przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Niniejsze zawiadomienie zostaje podane  do wiadomości przez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Rozdrażewie  ul. Rynek 3 oraz przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rozdrażew.

 

Wójt Gminy                                                                                                                                                                                                                       / -/ Mariusz Dymarski

Zawiadomienie o wydaniu decyzji

Zawiadomienie o wydaniu deczyji o środowiskowych uwarunkowaniach (pobierz)

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji (pobierz)

Ogłoszenie I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Rozdrażew

Ogłoszenie  I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Rozdrażew (pobierz)

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (pobierz)

Zawiadomienie SKO w Kaliszu

Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwolawczego w  Kaliszu o wszczęciu postępowania (pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania przez SKO w Kaliszu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu
Zawiadomienie (str. 1) (str. 2, 3)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (pobierz)

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Zawiadomienie stron o  zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji (pobierz)

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji (pobierz)

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji (pobierz)

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji (pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (pobierz)

Zawadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego  (pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego  (pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (pobierz)

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (pobierz)

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  (pobierz) 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (pobierz)

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji (pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu poostępowania aministracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu poostępowania aministracyjnego (pobierz)

Przetarg na zbycie działek budowlanych w Rozdrażewie

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Rozdrażew (pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administarcyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administarcyjnego (pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (pobierz)

Zawiadomienie

Zawiadomienie stron o zebranych dokumnetach i materiałach przed wydaniem decyzji  (pobierz)

 

Konsultacje społeczne "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i gaz dla Gminy Rozdrażew"

Wójt Gminy Rozdrażew  informuje, że „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rozdrażew na lata 2018-2033” zostanie poddany konsultacjom społecznym w terminie od dnia 20 listopada 2018 r. do dnia 11 grudnia 2018 r.  (obwieszczenie)

"Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rozdrażew na lata 2018-2033” (pobierz)

Formularz zgłaszania uwag (pobierz)
 

Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Rozdrażew w 2013 r.

Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Rozdrażew w 2013r. (pobierz)

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek w Rozdrażewie

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 143/9  i 662 w Rozdrażewie (pobierz).

Projekt Strategii Rozwoju Gminy na lata 2018-2026

 Tematem wrześniowych zebrań wiejskich oprócz podjęcia uchwał w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2019 będzie wyrażenie opinii o projekcie Strategii Rozwoju Gminy na lata 2018- 2026. Treść  projektu Strategii (pobierz)              

Ogłoszenie I ustnych przetargów na sprzedaż działek budowlanych

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza I ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych
przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Rozdrażew  (pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu pstępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu pstępowania administracyjnego (pobierz)

Zawiadomienie o wydanym postanowieniu

Zawiadomienie o wydanym postanowieniu stwierdzającym obowiązek sporzadzenia raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (pobierz)

Zawiadomienie o wydanym postanowieniu

Zawiadomienie o wydanym postanowieniu stwierdzającym  obowiązek sporzadzenia raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (pobierz)

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia  w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania adminstracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (pobierz)

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (pobierz)

Przetarg na zbycie działek budowlanych w Rozdrażewie

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Rozdrażew (pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego  (pobierz)

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko   (pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego  (pobierz)

Decyzje SKO w Kaliszu

 Decyzja Samorządowego Koelgium Odwoławczego w Kaliszu Nr SKO-4220A/16/16 odmowa stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy (pobierz)

 Decyzja Samorządowego Koelgium Odwoławczego w Kaliszu Nr SKO-4220A/16a/16 odmowa stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy (pobierz)

Decyzja SKO w Kaliszu o umorzeniu postępowania

Decyzja strona nr 1

Decyzja strona nr 2

Decyzja strona nr 3

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie wskazania jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego dzieciom, które w roku szkolnym 2016/2017 rozpoczną naukęw klasie I szkoły podstawowej, szkołę podstawo

Zarzadzenie Wójta Gminy Rozdrażew Nr  29/2016 z 11 .04.2016r. w sprawie wskazania jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego dzieciom, które  w roku szkolnym 2016/2017 rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej, szkołę podstawową inną niż szkoła w obwodzie której dziecko mieszka

 

Regulamin korzystania z obiektu rekreacyjnego i wyposażenia rekreacyjnego oraz ustalenia stawek opłat z tego tytułu

Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie regulaminu korzystania z obiektu rekreacyjnego i wyposażenia rekreacyjnego oraz ustalenia stawek opłat z tego tytułu (pobierz)
 

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (więcej)