Decyzje SKO w Kaliszu

 Decyzja Samorządowego Koelgium Odwoławczego w Kaliszu Nr SKO-4220A/16/16 odmowa stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy (pobierz)

 Decyzja Samorządowego Koelgium Odwoławczego w Kaliszu Nr SKO-4220A/16a/16 odmowa stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy (pobierz)