Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie Wójt Gminy Rozdrażew o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie kablowej sieci energetycznej SN i nN, budowie stacji transformatorowej SN/nN i demontażu linii napowietrznej nN na terenie działek  nr 23/1, 26, 27, 153, 152, 273/1, 193/2, 29, 25, 20, 7, 146, 39/1, 38/3 w miejscowości Dąbrowa, obręb 0003 Dąbrowa (pobierz ).