Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Obwieszczenie Wójt Gminy Rozdrażew o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: demontaż napowietrznej linii elektroenergetycznej SN oraz budowa podziemnej linii kablowej SN na działkach nr 124/1, 125/1, 126/1 wraz z wyminą słupa na dz. 126/1 – z uwagi na usunięcie kolizji istniejącej linii napowietrznej średniego napięcia z projektowanym budynkiem handlowo-usługowym na dz. 125/1, 124/1 przy ul. Krotoszyńskiej w miejscowości Rozdrażew, obręb Rozdrażew, gmina Rozdrażew (pobierz ).