Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania ostepowana oznego postepowana

Postanowie o podjęciu zawieszonego  postępowana w sprawie ustalenia decyzji loklizacji inwestycji celu publicznego pn. Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 "Play" (pobierz)