Regulamin korzystania z salki budynku remizy OSP Rozdrażew oraz ustalenia stawek opłat z tego tytułu

Zarządzenie Nr 8/2023 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie Regulaminu korzystania z salki znajdującej się w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozdrażewie oraz ustalenia stawek opłat z tego tytułu (pobierz)