Ustalenie cennika materiałów promocyjnych w kasie Urzędu Gminy

Zarządzenie nr 6/2022 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 11.01.2022r.  w sprawie  ustalenia cennika materiałów promocyjnych w kasie Urzędu Gminy (pobierz)