Zatwierdzono taryfy za zrzut ścieków

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Rozdrażew (pobierz)