Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji


Obwieszczenie Wójta Gminy Rozdrażew o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „Play” dla terenu oznaczonego nr geod. 641/7, 194/3 Rozdrażew z dostępem do drogi publicznej przez działkę nr geod. 641/8, obręb Rozdrażew, gmina Rozdrażew (pobierz)