Treści uchwał Rady Gminy 2023 r.

Uchwała nr XLVI/355/2023    zm. b. g.
Uchwała nr XLVI/356/2023    stawka przebiegu pojazdu,
Uchwała nr XLVI/357/2023    kryt.doch. do uzysk. posiłku
Uchwała nr XLVI/358/2023    zm. reg. utrzymania czystości
Uchwała nr XLVI/359/2023    max. stawki opłat dla nieruchom. nie objętych syst. gosp. odpadami
Uchwała nr XLVI/360/2023    zm. Progr. Gospod. Mieszk.
Uchwała nr XLVI/361/2023    dzierż. ogrodu
Uchwała nr XLVI/362/2023    dzierż. ogrodu
Uchwała nr XLVI/363/2023    wybór przedstawiciela do Rady SPZOZ Krotoszyn
Uchwała nr XLVI/364/2023    rozp. petycji
Uchwała nr XLVI/365/2023    sprawozd. komisji RG
Uchwała nr XLVI/366/2023    plany pracy 2023r.

Uchwała nr XLVII/367/2023    zm. GPRPAiN na 2023r. Rozdrażew na 2023 rok,
Uchwała nr XLVII/368/2023    zm. b.g.
Uchwała nr XLVII/369/2023    zm. WPF             
Uchwała nr XLVII/370/2023    program opieki nad zwierzętami
Uchwała nr XLVII/371/2023    zbycie gruntu Wolenice
Uchwała nr XLVII/372/2023    zbycie gruntu Wolenice