Treści uchwał Rady Gminy 2018r.

Uchwała nr XXXVIII/219/2018  zał nr 3 zm. b.g. na 2018r.

Uchwała nr XXXVIII/220/2018   pomoc dla powiatu RTG  

Uchwała nr XXXVIII/221/2018   WPF 

Uchwała nr XXXVIII/222/2018   prog. opieki nad zwierz.

Uchwała nr XXXVIII/223/2018    zm. inkasentów opł targ.

Uchwała nr XXXVIII/224/2018    umowa najem Masztalarnia 

Uchwała nr XXXVIII/225/2018    podz. na okręgi wyb. 

Uchwała nr XXXVIII/226/2018     sprawozdania komisji

Uchwała nr XXXVIII/227/2018    plany pracy na 2018r.

Uchwała nr   XXXIX/228/2018     zm. b.g. 

Uchwała nr   XXXIX/229/2018    WPF

Uchwała nr   XXXIX/230/2018     pomoc dla powiatu chodnik Trzmeszno

Uchwała nr   XXXIX/231/2018     odstępstwa od zakaz. spoż. alkoholu

Uchwała nr   XXXIX/232/2018     tygod. wmy. godz. nauczyc. kier., log., pedag., doradca 

Uchwała nr    XXXIX/233/2018    stałe obw. głosow.

Uchwała nr    XXXIX/234/2018    zgł. do Prog. Odnowa. Wsi 

Uchwała nr XL/235/2018             przejęcie  drogi pod ścieżkę 

Uchwała nr XL/236/2018             WPF 

Uchwała nr XLI/237/2018              zał nr 2   zm. b.g.

Uchwała nr XLI/238/2018             opracowaie planu zapatrz. ciepło,energ. i gaz

Uchwała nr XLI/239/2018             umowa dzierżawy droga dojazd. N.Wieś

Uchwała nr XLI/240/2018             konsultacje Strat. Rozwoju Gminy

Uchwała nr XLII/241/2018            rozpatrz. spr. z wyk. budżetu

Uchwała nr XLII/242/2018            udziel. absolut. WG

Uchwała nr XLII/243/2018            zm. GPRPA   

Uchwała nr XLII/244/2018            zm. GPPN 

Uchwała nr XLII/245/2018             wycof. pomocy fin. dla Powiatu

Uchwała nr XLII/246/2018            zm. b.g. 

Uchwała nr XLII/247/2018            zm. WPF

Uchwała nr XLII/248/2018            regulamin , wniosek , załączniki  dotacje na zm. syst. grzewczych

Uchwała nr XLII/249/2018            zasady kier. do ŚDS w Fabianiowie

Uchwała nr XLII/250/2018            służeb. przesyłu osiedle Rozdrażew 

Uchwała nr XLIII/251/2018            zmiana  pomoc fian. Powiat

Uchwała nr XLIII/252/2018            Centrum WsparciaOsob Starsz.

Uchwała nr XLIII/253/2018             zał. nr 5  zmian. b. g.

Uchwała nr XLIII/254/2018            WPF

Uchwała nr XLIII/255/2018             zm. uchwały odstępstwo od spoż. alkoh.

Uchwała nr XLIII/256/2018             wynagr. WG

Uchwała nr XLIII/257/2018             zgł. członka Koleg. RIO

Uchwała nr XLIII/258/2018              (mapa)  przyst. do planu zag. prz. Rozdrażew (przedszkole)   

Uchwała nr XLIV/259/2018              limit zezw. na sprzed. alkoholu

Uchwała nr XLIV/260/2018              usyt. miejsc sprzed. alkoholu

Uchwała nr XLIV/261/2018              umowa dzierż. gruntu Rozdrażew          

Uchwała nr XLIV/262/2018               umowa dzierż. gruntu Wyki

Uchwała nr XLIV/263/2018               umowa dzierż. gruntu Nowa Wieś

Uchwała nr XLIV/264 /2018              umowa dzierż. gruntu Henryków

Uchwała nr XLIV/265/2018               zm. Programu Gospodar. Mieszk. Zasobem

Uchwała nr XLIV/266/2018                zał nr 3    zm. b.g.

Uchwała nr XLIV/267/2018               zm. WPF 2018-2025

Uchwała nr XLV/268/2018                 załącznik , rysunek   ocena studium , mpzp

Uchwała nr XLV/269/2018                 zm. dofiansowania WTZ

Uchwała nr XLV/270/2018                 zał. nr 4    zm. budzetu

Uchwała nr XLV/271/2018                 zgł. kandyd. do Zespołu RIO

Uchwała nr XLVI/272/2018               zał nr 3   zm.b.g.  

Uchwała nr XLVI/273/2018               udzielanie dotacji dla przedszkoli, szkół

Uchwała nr XLVI/274/2018                zmiany statutu gminy

Uchwała nr XLVI/275/2018                 załącznik    Strategia Rozwoju Gminy 2018-2026

Uchwała nr XLVI/276/2018                 przyznanie Odzn. Honorowej Gminy