Zarządzenia Wójta

Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Rozdrażew 2024 r.

Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Rozdrażew 2024 r. [pobierz]

Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Rozdrażew 2023 r.

Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Rozdrażew 2023 r. (pobierz)

Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Rozdrażew 2022 r.

Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Rozdrażew 2022 r. (pobierz)

Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Rozdrażew 2021 rok

Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Rozdrażew 2021 rok  (pobierz)

Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Rozdrażew 2020 rok

Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Rozdrażew 2020 rok  (pobierz)

Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Rozdrażew 2019r.

Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Rozdrażew 2019r. (pobierz)

Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Rozdrażew 2018 r.

Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Rozdrażew 2018 r.  (pobierz)

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Rozdrażew 2017r.

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Rozdrażew 2017r. (pobierz) 

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Rozdrażew 2016r.

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Rozdrażew 2016r. (pobierz)

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Rozdrażew 2015r.

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Rozdrażew 2015r. (pobierz)

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Rozdrażew 2014r.

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy  Rozdrażew 2014r. (pobierz)

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Rozdrażew 2013 r.

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Rozdrażew 2013 r. (pobierz)

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Rozdrażew 2012r.

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Rozdrażew 2012r. (pobierz)

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Rozdrażew 2011r.

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Rozdrażew 2011r. (pobierz)

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Rozdrażew 2010r.

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Rozdrażew 2010r. (pobierz)

Rejestr zarządzeń Wójta Gminy 2009r.

 
Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Rozdrażew 2009r. (pobierz)

Rejestr zarządzeń Wójta Gminy 2008r.

Rejestr zarządzeń Wójta Gminy 2008r. (pobierz)

Rejestr zarządzeń Wójta Gminy 2007r.

Rejestr zarzązdeń Wójta Gminy Rozdrażew 2006 r.

Rejestr zarządzeń Wójta Gminy 2006 r.

Treści uchwał Rady Gminy 2017r.


Uchwała nr XXIV/139/2017  projekt sieci szkół
Uchwała nr XXIV/142/2017  progr. zw. bezdomnym    
Uchwała nr XXIV/143/2017  progr. gosp. mieszk.   
Uchwała nr XXIV/144/2017  zasady wynajmu lok. 
Uchwała nr XXIV/145/2017  wynajem garażu  
Uchwała nr XXIV/146/2017  wynajem garażu
Uchwała nr XXIV/147/2017  dzierż. ogrodu  
Uchwała nr XXIV/148/2017  dzierż. ogrodu  
Uchwała nr XXIV/149/2017  najem pom. gosp.  
Uchwała nr XXIV/150/2017  najem pom. gosp.
Uchwała nr XXIV/151/2017  najem pom. gosp.
Uchwała nr XXIV/152/2017  sprawozd. komisji RG  
Uchwała nr XXIV/153/2017  plany pracy 
Uchwała nr XXIV/154/2017  likiwidacja ZGZGB
Uchwała nr  XXV/155/2017  sieci szkół podstawowych
Uchwała nr  XXV/156/2017  kryt. naboru do kl. I szkół podst. 
Uchwała nr  XXV/157/2017  kryt. rekrutacji do przedszkoli
Uchwała nr XXV/159/2017    taryfy wody i ścieków
Uchwała Nr XXVI/160/2017   zm. GPRPA na 2017r. 
Uchwała Nr XXVI/161/2017   zm.  progr. narkomanii
Uchwała nr XXVI/162/2017   pomoc finans WTZ
Uchwała Nr XXVI/165/2017   pożyczka z WFOŚiGW
Uchwała Nr XXVIII/168/2017 zatw. sprawozd finans. i  budżetu za 2016
Uchwała nr XXVIII/169/2017  absolutorium dla WG
Uchwała Nr XXVIII/172/2017  płatności bezgotówkowe
Uchwała Nr XXVIII/173/2017  odwołanie Skarbnika 
Uchwała nr XXIX/174/2017    powołanie Skarbnika
Uchwała Nr XXX/175/2017     przezn umorz. pożyczki 
Uchwała nr XXX/176/2017     przezn. umorz. pożyczki 
Uchwała nr XXX/177/2017      dofin. bazy śmigł. na 2018r.
Uchwała Nr XXX/179/2017     zm. WPF 
Uchwała Nr XXXI/180/2017    porozumienie realiz.projektu OZE
Uchwała Nr XXXI/182/2017    dzierż. grunt rol.
Uchwała Nr XXXI/183/2017    dzierż. grunt rol.
Uchwała nr XXXI/184/2017    dzierż. grunt rol.
Uchwała Nr XXXII/186/2017   odpłatn. za pobyt w schronisku 
Uchwała Nr XXXII/187/2017   załącznik   ustanowienie Odznaki Honorowej Gminy
Uchwała nr XXXII/188/2017   załączniki nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,  zmiany statutu gminy - symbole gminy
Uchwała Nr XXXIII/190/2017  sposób i zakres odbioru odpadów komun.
Uchwała Nr XXXIII/192/2017  zasady używania symboli gminy
Uchwała Nr XXXIII/193/2017  wybór czł. Kom. Odzn. Honorowej
Uchwała Nr XXXIII/194/2017  dzierż. gruuntu pod garaż
Uchwała Nr XXXIII/195/2017  najem garażu
Uchwała Nr XXXV/197/2017    pod. od nieruchom.
Uchwała Nr XXXV/198/2017    pod. od śr. transp.
Uchwała Nr XXXV/200/2017     zm. WPF
Uchwała Nr XXXV/201/2017     progam współ. z NGO na 2018r.
Uchwała Nr XXXV/202/2017     akt założ. SP R-żew z oddz. przedszk.
Uchwała Nr XXXV/203/2017     akt założ. SP Nowa Wieś
Uchwała nr XXXVI/204/2017     akt założ. SP R-żew
Uchwała nr XXXVI/205/2017    najem lok. użytk. ( pom. pielegniarki środowisk.)
Uchwała nr XXXVI/206/2017     najem lok. użytk. ( NZOZ Rozdrażew)
Uchwała nr XXXVI/207/2017    powierz. zagosp. odpad. RZZO Ostrów
Uchwała Nr XXXVII/210/2017   pomoc fin.dla powiatu 2018r.
Uchwała Nr XXXVII/212/2017    zał.  nr 1    GRPPN na 2018r.
Uchwała Nr XXXVII/213/2017    zm. przekszt. ZSP Rozdrażew 
Uchwała Nr XXXVII/214/2017    zm. przekszt. ZSP N.W.
Uchwała Nr XXXVII/215/2017    ekwiwalent dla cz.ł OSP
Uchwała Nr XXXVII/216/2017    wydatki nie wygas.  
Uchwała Nr XXXVII/217/2017     WPF 2018-2025
Uchwała Nr XXXVII/218/2017      zał. 1 , 2 , 3 , 4 , 5,  6,   7 , 8 budżet gm. na 2018r. 
 

 
 
 

Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Rozdrażew 2005 r.

Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Rozdrażew     2005 r.
 
Nr
zarządzenia
Data
wydania
Zarządzenie
w sprawie
 
1/2005
18.01.2005r.
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie na 2004 r.
 
 
2/2005
    10.03.2005r.
organizacji Stałego Dyżuru Wójta na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa
 
3/2005
30.03.2005r.
sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za 2004 r.
 
4/2005
30.03.2005r.
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2005r.
 
5/2005
6.04.2005r.
ogłoszenia na terenie Gminy Rozdrażew konkursu "Mój ogród".
 
6/2005
 
11.05.2005r.
powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia na terenie gminy Rozdrażew konkursu "Mój ogród".
 
7/2005
 
12.05.2005r.
powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Nowej Wsi.
 
8/2005
12.05.2005r.
powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie.
 
9/2005
 
12.05.2005r
powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły  Podstawowej w Nowej Wsi.
 
10/2005
 
12.05.2005r.
powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie.
 
11/2005
 
16.05.2005r.
zmian budżetu i w budżecie gminy na
2005 r.
 
12/2005
30 .05.2005r.
zatwierdzenia projektów organizacyjnych przedszkoli na terenie gminy Rozdrażew.
 
13/2005
 
30.05.2005r.
Zatwierdzenia projektów organizacyjnych 
szkół na terenie gminy Rozdrażew.
 
14/2005
24.06.2005r.
Powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu
Szkół Publicznych.
 
15/2005
24.06.2005r.
Powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej.
 
16/2005
24.06.2005r.
Powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola.
 
 
17/2005
 
24.06.2005r.
 
Powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola.
18/2005
22.07.12005r.
Powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rozdrażew.
 
19/2005
22.07.2005r.
Powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rozdrażew.
 
 
20/2005
22.07.2005r.
Powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rozdrażew.
 
 
21/2005
29.07.2005r.
Zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005r.
 
22/2005
03.08.2005r.
Przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Zespole Szkół Publicznych
w Rozdrażewie.
 
23/2005
19.08.2005r.
Odpłatności mieszkańców wsi Rozdrażew ulica Pleszewska z tytułu udziału w kosztach budowy kolektora sanitarnego.
 
24/2005
24.08,.2005r.
Upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozdrażewie
do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz w sprawach zaliczek alimentacyjnych.
 
25/2005
25.08.2005r.
Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze 2005 roku.
 
26/2005
29.08.2005r.
Powołania obwodowych komisji wyborczych
 
27/2005
31.08.2005r.
Przydzielenia nauczania indywidualnego dla Patryka Poczty ucznia Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie - kl. VI Szkoła Podstawowa.
 
28/2005
5.09.2005r.
Zatwierdzenia aneksu do organizacji roku szkolnego Zespołu Szkół Publicznych
w Rozdrażewie. 
 
29/2005
12.09.2005r.
Powołania obwodowych komisji wyborczych.
 
30/2005
22.09.2005r.
Przyznania nagród rzeczowych dla uczestników konkursu "Mój ogród" przeprowadzonego na terenie Gminy Rozdrażew.
 
 
31/2005
 
 
27.09.2005r.
 
Ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego.
 
32/2005
30.09.2005r.
Planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2005r.
 
33/2005
20.10.2005r.
Zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005r.
 
34/2005
20.10.2005r.
Planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2005r.
 
35/2005
25.10.2005r.
Zatwierdzenia aneksów do arkusza organizacji roku szkolnego przedszkoli na terenie gminy Rozdrażew.
 
36/2005
 
4.11.2005r.
 
Zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005r.
 
37/2005
 
4.11.2005r.
 
Planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2005r.
 
38/2005
 
15.11.2005r.
 
Przedłożenia Radzie Gminy Rozdrażew projektu budżetu gminy na 2006 rok.
 
39/2005
29 .11.2005r.
Przeprowadzenia inwentaryzacji
 
40/2005
9.12.2005r.
Planu finansowego z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2005 r.
 
41/2005
 
12.12.2005r.
Organizacji stanowiska kierowania Wójta Gminy Rozdrażew w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także
w czasie wojny.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Rozdrażew 2004 r.

 
Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Rozdrażew     2004 r.
 
Nr
zarządzenia
Data
wydania
Zarządzenie
w sprawie
1/2004
05.01.2004r.
przeprowadzenia przetargu na "Budowę
kolektora sanitarnego w miejscowości Rozdrażew"
 
2/2004
    05.01.2004r.
zatwierdzenia Szczegółowej Specyfikacji Technicznej do przetargu na budowę kolektora sanitarnego w miejscowości Rozdrażew
 
3/2004
25.02.2004r.
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie na 2004 r.
 
4/2004
17.03.2004r.
przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Rozdrażewie przy ulicy Krotoszyńskiej 9 stanowiącej własność Gminy Rozdrażew
 
5/2004
26 03.2004r.
sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za 2003r.
 
6/2004
31.03.2004r.
zmian budżetu i w budżecie gminy na
2004 r.
7/2004
31.03.2004r.
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2004r.
 
8/2004
05.04.2004r.
ogłoszenia na terenie Gminy Rozdrażew
konkursu "Mój ogród"
 
9/2004
28.04.2004r.
upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozdrażewie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych
 
10/2004
12.05.2004r.
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie na 2004r.
 
11/2004
12.05.2004r.
powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia na terenie gminy Rozdrażew konkursu "Mój ogród"
 
12/2004
17.05.2004r.
powołania obwodowych komisji wyborczych
 
13/2004
17.05.2004r.
udzielenia kierownikowi ośrodka pomocy społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy
 
14/2004
31.05.2004r.
zmian budżetu i w budżecie gminy na 2004r.
15/2004
 
 
 
 
16/2004
 
31.05.2004r.
 
 
 
 
31.05.2004
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie na 2004r.
 
 
zatwierdzenia projektów organizacyjnych szkół na terenie gminy Rozdrażew
 
 
17/2004
 
31.05.2004r.
 
zatwierdzenia projektów organizacyjnych przedszkoli na terenie gminy Rozdrażew
 
18/2004
04.06.2004r.
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Rozdrażew
 
19/2004
04.06.2004r.
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę
Rozdrażew
 
20/2004
04.06.2004r.
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę
Rozdrażew.
 
21/2004
26.07.2004r.
przeprowadzenia przetargu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Rozdrażew
 
22/2004
30.08.2004r.
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004r.
 
23/2004
30.08.2004r.
powierzenia stanowiska dyrektora szkoły podstawowej
 
24/2004
30.08.2004r.
wyboru sołtysa Samorządu Mieszkańców Sołectwa Henryków
 
25/2004
31.08.2004r.
zmian budżetu i w budżecie gminy na
2004 r.
 
26/2004
31.08.2004r.
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2004r.
 
27/2004
20.09.2004r.
odpłatności mieszkańców za kanalizację
 
28/2004
22.09.2004r.
określenia współczynnika służącego do ustalenia ekwiwalentu za urlop
 
29/2004
27.09.2004r.
przyznania nagród rzeczowych w konkursie "Mój ogród"
 
30/2004
30.09.2004r.
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej  na 2004r.
 
31/2004
6.10.2004r.
zatwierdzenia aneksów do projektów organizacyjnych szkół
 
32/2004
6.102004r.
zatwierdzenia aneksu do projektu organizacyjnego przedszkola w Rozdrażewie
 
33/2004
15.11.2004r.
przedłożenia Radzie Gminy projektu budżetu gminy na 2005 r.
 
34/2004
9.12.2004r.
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2004r.
 
35/2004
9.12.2004r.
przeprowadzenia inwentaryzacji 2004r.
 
36/2004
31.12.2004r.
zmian w budżecie gminy na 2004r.
 
37/2004
31.12.2004r.
planu finansowego zdań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2004r.
 
 
 
 

Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Rozdrażew 2003 r.

              

                        Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Rozdrażew

 
Nr
Zarządzenia
 
Data
wydania
Zarządzenie
w sprawie
1/2003
02.01.2003r.
przeprowadzenia wyborów organów Samorządu Mieszkańców Sołectwa na terenie gminy
2/2003
15.01.2003r.
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
3/2003
31.03.2003r.
ogłoszenia na terenie gminy Rozdrażew konkursu "Mój ogród"
4/2003
01.04.2003r.
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
5/2003
09.04.2003r.
powołania członka Gminnej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
6/2003
05.05.2003r.
powołania Komisji Kwalifikacyjnej przy Publicznym Przedszkolu w Rozdrażewie
7/2003
12.05.2003r.
powołania Komisji konkursowej dla przeprowadzenia oceny konkursu
" Mój ogród"
8/2003
22.05.2003r.
powołania Obwodowych Komisji ds. Referendum w gminie Rozdrażew
9/2003
23.05.2003r.
powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora przedszkola w Rozdrażewie przez p. Bożenę Nawrocką
10/2003
23.05.2003r.
zatwierdzenia projektów organizacyjnych szkół
11/2003
27.05.2003r.
zatwierdzenia projektów organizacyjnych przedszkoli
12/2003
   10.06.2003r.
powołania Komisji Egzaminacyjnej na
nauczyciela mianowanego Musielińska Julita
13/2003
10.06.2003r.
powołania Komisji Egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego Piotra Motyla
14/2003
10.06.2003r.
powołania Komisji Egzaminacyjnej na
nauczyciela mianowanego Agnieszki Mielcarek
15/2003
10.06.2003r.
powołania Komisji Egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego Moniki Wawrzyniak Pałasz
16/2003
30.06.2003r.
zmian budżetu i w budżecie gminy na 2003r.
 
17/2003
30.06.2003r.
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2003r.
18/2003
09.07.2003r.
zatwierdzenia aneksu do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół Publicznych - Szkoła Filialna w Dąbrowie
19/2003
   23.07.2003r.
zmian budżetu i w budżecie gminy  na 2003r.
 
20/2003
   24.07.2003r.
powierzenia stanowiska dyrektora
Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie
 
21/2003
   04.08.2003r.
organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego
 
 
    22/2003
 
 04.08.2003r.
 
odpłatności mieszkańców wsi Rozdrażew na kanalizację
 
                                     23/2003
 
   20.08.2003r.
 
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze 2003r.
 
 24/2003
 
   20.08.2003r.
 
odpłatności mieszkańców wsi Grębów z tytułu udziału w kosztach budowy wodociągu
 
 25/2003
 
   25.08.2003r.
 
przydzielenia nauczania indywidualnego
dla Rafała Furmana
 
 26/2003
  
   10.09.2003r.
 
planu finansowego z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie za 2003r.
 
 27/2003
 
   16.09.2003r.
 
przyznania nagród rzeczowych dla uczestników konkursu "Mój ogród"
 
 28/2003
 
   23.09.2003r.
 
przeprowadzenia inwentaryzacji
 
 29/2003
 
   23.09.2003r.
 
utworzenia Gminnego Zespołu Reagowania
 
 30/2003
 
   23.09.2003r.
 
oceny , przekwalifikowania i wybrakowania
dokumentów wytworzonych przed 10.09.1990r. w kancelarii tajnej
 
 
 31/2003
 
   25.09.2003r.
 
zmian budżetu i w budżecie gminy na
2003 r.
 
 32/2003
 
   29.09.2003r.
 
wniesienia wkładu niepieniężnego i objęcia
udziałów w Spółce z oo. "Oświetlenie uliczne i drogowe"
 
 
 33/2003
 
   29.09.2003r.
 
zatwierdzenia aneksu do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej
w Nowej Wsi
 
 34/2003
 
   20.10.2003r.
 
podawania do wiadomości publicznej umorzeń z tytułu podatków i opłat lokalnych
 
 35/2003
 
   06.11.2003r.
 
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2003r.
 
 36/2003
 
   10.11.2003r.
 
zmian budżetu i w budżecie gminy na 2003r.
 
 37/2003
 
   21.11.2003r.
 
przeprowadzenia okresowego spisu inwentaryzacyjnego sprzętu obrony cywilnej wg stanu na dzień 31 listopada 2003r.
 
 38/2003
 
   10.12.2003r.
 
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2003r.
 
 
 
 39/2003
 
   15.12.2003r.
 
przedłożenia Radzie Gminy Rozdrażew projektu budżetu na 2004 rok
 
 40/2003
 
   31.12.2003r.
 
zmian budżetu i w budżecie gminy na 2003r.
 
 41/2003
 
   31.12.2003r.
 
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2003r.
 
 42/2003
 
   31.12.2003r.
 
norm eksploatacyjnych zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na obszarze gminy Rozdrażew