Konkursy ofert na realizację zadań publicznych

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2024 roku

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert  na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2024 roku

[pobierz]

Ogłoszenie Wójta Gminy Rozdrażew o wynikach konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu

Działając na podstawieUchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania, rozwoju sportu przez Gminę Rozdrażew Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2024 roku.

Przyznano dofinansowanie w wysokości 6.000 zł Stowarzyszeniu Uczniowski Klub  Sportowy „Doliwa”  na realizację zadania „Działalność sekcji młodzieżowych” i 6.000 zł Klubowi Karate „Bonsai” na zadanie „Szkolenie dzieci i młodzieży w karate” .

 

 

 

Rozdrażew, dn. 8 marca 2024 r.

Konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2024 r.

Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez gminę Rozdrażew Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2024 roku.

 

Rozdrażew, 02.02.2024 r.

Ogłoszenie [pobierz]

Umowa [pobierz]

Oferta [pobierz]

Sprawozdanie [pobierz]

Konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadań o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Rozdrażew nr XLVI/435/2023 z dnia 28 grudnia  2023 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację w 2024 r. zadań o charakterze pożytku publicznego

Rozdrażew, 02.02.2024 r.

Konkurs I [ogłoszenie]

Konkurs II [ogłoszenie]

Umowa [pobierz]

Oferta [pobierz]

Sprawozdanie [pobierz]

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2023 roku

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert  na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2023 r. - wakacje (pobierz)

Konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań o charakterze pożytku publicznego - wakacje

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Rozdrażew nr XLIV/327/2022 dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań o charakterze pożytku publicznego

Ogłoszenie - wakacje      (pobierz)
Wzór  oferta                   (pobierz)
Wzór   umowa                 (pobierz)
Wzór sprawozdania          (pobierz)

Rozdrażew, 28.04.2023 r.

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2023 roku

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert  na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2023 r. (pobierz)


Wyniki konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w 2023 r.

Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania, rozwoju sportu przez Gminę Rozdrażew Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2023 roku.
Przyznano dofinansowanie w wysokości 6.400 zł Stowarzyszeniu Uczniowski Klub  Sportowy „Doliwa”  na realizację zadania „Działalność sekcji młodzieżowych” i 3.600 zł na zadanie „Szkolenie dzieci i młodzieży w karate” Klubowi Karate „Bonsai”.Rozdrażew, dn. 21 marca 2023 r.        

Konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2023 r.

Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez gminę Rozdrażew Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2023 r.
Ogłoszenie               (pobierz)
Wzór oferty               (pobierz)
Wzór umowy             (pobierz)
Wzór sprawozdania    (pobierz)


Rozdrażew, 14.02.2023 r.

Konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Rozdrażew oraz uchwały Rady Gminy Rozdrażew nr XLIV/327/2022 z dnia 9 listopada 2022 r  w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań o charakterze pożytku publicznego
Ogłoszenie               (pobierz)
Wzór oferty              (pobierz)
Wzór umowy            (pobierz)
Wzór sprawozdania  (pobierz)

Rozdrażew, 14.02.2023 r.

Wyniki drugiego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2022 roku

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki drugiego otwartego konkursu ofert  na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2022 r.  (pobierz)

Wyniki konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w 2022 r.

Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania, rozwoju sportu przez Gminę Rozdrażew Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2022 roku.
Przyznano dofinansowanie w wysokości 8.000,00 zł Stowarzyszeniu Uczniowski Klub Sportowy Doliwa” na realizację zadania „Działalność młodzieżowej sekcji piłki ręcznej”.

Rozdrażew, dn. 17 maja 2022 r.

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2022r.

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert  na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2022 r. (pobierz)

Drugi konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia a 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Rozdrażew nr XXXIII/246/2021 z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań o charakterze pożytku publicznego

Ogłoszenie - drugi konkurs       (pobierz)
Wzór  oferta                                  (pobierz)
Wzór   umowa                               (pobierz)
Wzór sprawozdania                    (pobierz)

Rozdrażew, 17.05.2022 r.


Konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań o charakterze pożytku publicznego - wakacje

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Rozdrażew nr XXXIII/246/2021 z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań o charakterze pożytku publicznego

Ogłoszenie - wakacje      (pobierz)
Wzór  oferta                        (pobierz)
Wzór   umowa                    (pobierz)
Wzór sprawozdania          (pobierz)

Rozdrażew, 17.05.2022 r.

Konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Rozdrażew oraz uchwały Rady Gminy Rozdrażew nr XXXIII/246/2021 z dnia 12 listopada 2021 r.  w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań o charakterze pożytku publicznego
Ogłoszenie               (pobierz)
Wzór oferty                (pobierz)
Wzór umowy             (pobierz)
Wzór sprawozdania (pobierz)

Rozdrażew, 14.04.2022 r.

Konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2022 r.

Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez gminę Rozdrażew Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2022 r.

Ogłoszenie                (pobierz)
Wzór oferty                 (pobierz)
Wzór umowy              (pobierz)
Wzór sprawozdania  (pobierz)


Rozdrażew, 14.04.2022 r.

Wyniki drugiego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2021r.

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki drugiego otwartego konkursu ofert  na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2021 r. (pobierz)

Wyniki drugiego konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w 2021r.

Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania, rozwoju sportu przez Gminę Rozdrażew Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki drugiego  konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2021 roku.
Przyznano dofinansowanie w wysokości 1000,00 zł Klubowi Karate „Bonsai” na realizację zadania „Szkolenie dzieci i młodzieży w karate”.


Rozdrażew, dn. 7 lipca 2021 r.    

Drugi Konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadań o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Rozdrażew nr XXIII/168/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi ogłasza  drugi otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadań o charakterze pożytku publicznego

Ogłoszenie 1             (pobierz)

Ogłoszenie  2            (pobierz)
Wzór oferty              (pobierz)
Wzór umowy            (pobierz)
Wzór sprawozdania (pobierz)

Rozdrażew, 2.06.2021 r.

Drugi Konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2021 r.

Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez gminę Rozdrażew Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza  drugi konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2021 roku.

Ogłoszenie                  ( pobierz) 
Wzór oferty                 (pobierz)
Wzór umowy               (pobierz)
Wzór sprawozdania    (pobierz)


Rozdrażew, 2.06.2021 r.

Wyniki konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu

Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania, rozwoju sportu przez Gminę Rozdrażew Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2021 roku. Przyznano dofinansowanie w wysokości 6.000,00 zł Stowarzyszeniu Uczniowski Klub Sportowy Doliwa” na realizację zadania „Działalność młodzieżowej sekcji piłki ręcznej”.

Rozdrażew, dn. 29 kwietnia 2021 r.

Wyniki konkursów ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2021r.

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki otwartych  konkursów ofert  na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2021 roku w zakresie wspierania:
- wakacyjnego wypoczynku dzieci (pobierz)
- kultury fizycznej oraz zdrowia      (pobierz)

Konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadań o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Rozdrażew nr XXIII/168/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadań o charakterze pożytku publicznego
Ogłoszenie  nr 1       (pobierz)
Ogłoszenie  nr 2       (pobierz)
Wzór oferty              (pobierz)
Wzór umowy            (pobierz)
Wzór sprawozdania (pobierz)

Rozdrażew, 26.03.2021 r.

Konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2021 r.

Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez gminę Rozdrażew Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2021 roku.

Ogłoszenie                  (pobierz)
Wzór oferty                 (pobierz)
Wzór umowy               (pobierz)
Wzór sprawozdania    (pobierz)


Rozdrażew, 26.03.2021 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2020 roku

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert  na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2020 roku:
1. Na realizację zadań w zakresie: wspieranie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży przyznano środki finansowe:
- ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec ZHP Koźmin Wielkopolski na realizację zadania „Harcerska akcja letnia”  1.700 zł,
- Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich „Rozdrażew” na realizację zadania „Lato z jajem 2020”-  3.300 zł,


Rozdrażew, dn. 08.04.2020 r.

Wyniki konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu

Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania, rozwoju sportu przez Gminę Rozdrażew Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2020 roku.
W 2020 roku przyznano dofinansowanie w wysokości 6.000,00 zł Stowarzyszeniu Uczniowski Klub Sportowy „Doliwa”.

Rozdrażew dn. 8.04.2020r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2020 roku

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert  na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2020 roku (pobierz)

Konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań o charakterze pożytku publicznego -wakacyjny wypoczynek

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Rozdrażew nr XIII/86/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań o charakterze pożytku publicznego (pobierz)


Konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań o charakterze pożytku publicznego


Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Rozdrażew nr XIII/86/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań o charakterze pożytku publicznego
Ogłoszenie                  (pobierz)
Wzór oferty                 (pobierz)
Wzór umowy               (pobierz)
Wzór sprawozdania      (pobierz)


Rozdrażew, 07.02.2020r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2019 roku

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert  na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2019 roku:
Na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz promocji zdrowia i zdrowego stylu życia przyznano Stowarzyszeniu „Sport Team” na realizację zadania „Szkółka tenisa ziemnego” 3.250,00 zł,


Rozdrażew, dn. 05.08.2019 r.

Konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Rozdrażew nr II/8/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania o charakterze pożytku publicznego
 
Ogłoszenie               (pobierz)
Wzór oferty              (pobierz)
Wzór umowy            (pobierz)
Wzór sprawozdania (pobierz)Rozdrażew, 10.07.2019 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2019 roku

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert  na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2019 roku:    
Na realizację zadań w zakresie: wspieranie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży przyznano środki finansowe Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich Rozdrażew na realizację zadania „Lato z jajem”-  5.000,00 zł.

Rozdrażew, dn. 05.04.2019 r.Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2019 roku

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2019 roku

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert  na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2019 roku (pobierz)


Konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Rozdrażew nr II/8/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań o charakterze pożytku publicznego

Ogłoszenie               (pobierz)
Wzór oferty              (pobierz)
Wzór umowy            (pobierz)
Wzór sprawozdania (pobierz)Rozdrażew, 28.02.2019 r.

Konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Rozdrażew nr II/8/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań o charakterze pożytku publicznego

Ogłoszenie                (pobierz)
Wzór oferty               (pobierz)
Wzór umowy             (pobierz)
Wzór sprawozdania    (pobierz)Rozdrażew, 12.02.2019 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert  na realizację zadań
o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku:     
Na realizację zadań w zakresie: wspieranie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży przyznano środki finansowe:- Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich „Rozdrażew” na realizację zadania „Eko Wakacje”-  4.500,00 zł,.

Rozdrażew, dn.03.07.2018 r.

Konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Rozdrażew nr XXXV/201/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań o charakterze pożytku publicznego

Ogłoszenie               (pobierz)
Wzór oferty             (pobierz)
Wzór umowy            (pobierz)
Wzór sprawozdania   (pobierz)

Rozdrażew, 29.05.2018r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2018 r.

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert  na realizację zadań
o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku (pobierz)

Konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Rozdrażew nr XXXV/201/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań o charakterze pożytku publicznego

Ogłoszenie               (pobierz)
Wzór oferty              (pobierz)
Wzór umowy            (pobierz)
Wzór sprawozdania (pobierz)

Rozdrażew, 9.01.2018r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2017 r.

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert  na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2017r. (pobierz)

Konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie(Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Rozdrażew nr XX/120/2016 z dnia 9.11.2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań o charakterze pożytku publicznego

Ogłoszenie (pobierz)

Wzór oferty (pobierz)

Wzór umowy (pobierz)

Wzór sprawozdania (pobierz)

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2017 r.

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert  na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2017 roku:
1. Na realizację zadań w zakresie: wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przyznano środki finansowe:
- Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich „Rozdrażew ”na realizację zadania „Wielkanoc nadchodzi” -  1.700,00 zł,
- Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich „Rozdrażew” na realizację zadania „Kreatywne rękodzieło” -  1.700,00 zł,
- Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich „Rozdrażew” na realizację zadania „Colturowo w Rozdrażewie” -  1.600,00 zł,
- Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich „Rozdrażew” na realizację zadania „Święta coraz bliżej” -  3.000,00 zł,
- Stowarzyszeniu „Odnowa” na realizację zadania „Pyrobranie” -  2.000,00 zł.
2. Na realizację zadania w zakresie wspierania, integracji i zagospodarowania wolnego czasu  dla osób w wieku emerytalnym   przyznano   Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów -  Zarządowi Oddziału Rejonowego w Krotoszynie środki finansowe w wysokości  6.000 zł na realizację zadania „Senioriada”.
3. Na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz promocji zdrowia i zdrowego stylu życia przyznano
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Doliwa” działającemu przy Zespole Szkół Publicznych w Rozdrażewie  na realizację zadania ”Organizacja imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym (badminton, piłka nożna halowa, piłka siatkowa plażowa, szachy i warcaby klasyczne)”  -  3.400,00 zł,
- Stowarzyszeniu „Inspiracje” na realizację zadania „Szkółka siatkarska -Trenuj z Mistrzem” -  1.600,00 zł,
- Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich „Rozdrażew” na realizację zadania „W zdrowym ciele zdrowy duch” -  1.000,00 zł.


Rozdrażew, dn.13.03.2017 r.

Konkurs ofert na realizację w 2017r. zadań o charakterze pożytku publicznego


Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Rozdrażew nr XX/120/2016 z dnia 9.11.2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r.  zadań o charakterze pożytku publicznego
Ogłoszenie  (pobierz)
Wzór oferty (pobierz)
Wzór umowy  (pobierz)
Wzór sprawozdania (pobierz)


Rozdrażew, dn. 7.02.2017 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2016 roku

 
Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert  na realizację zadań
o charakterze pożytku publicznego w 2016 roku:
1. Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wraz z promocją zdrowego stylu życia przyznano środki finansowe:
- Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich „Rozdrażew” na realizację zadania  „W zdrowym ciele zdrowy duch”  -  1.400,00 zł,
- Stowarzyszeniu „Inspiracje” na realizację zadania „Tańczymy i uczymy” -  600,00 zł.
2. Na realizację zadań w zakresie: rozwijanie edukacji pozaszkolnej – rozwijanie zainteresowań dzieci  i młodzieży przyznano:
      - Stowarzyszeniu „Inspiracje” na realizację zadania „Historia bliska” -  900,00 zł.
3. Na realizację zadań w zakresie: wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przyznano środki finansowe:
- Polskiemu Związkowi Emerytów Rencistów i Inwalidów -  Zarządowi Oddziału Rejonowego w Krotoszynie na realizacje zadania „Teatr łączy pokolenia” – 2.600,00 zł,
- Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich „Rozdrażew ”na realizację zadania „Wielkanoc tuż tuż” -  2.600,00 zł,
- Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich „Rozdrażew” na realizację zadania „Magia świąt” -  3.800,00 zł,
- Stowarzyszeniu „Inspiracje” na realizację zadania „Muzyka jest w Nas” -  1.000,00 zł.
4. Na realizację zadania w zakresie wspierania, integracji i zagospodarowania wolnego czasu  dla osób w wieku emerytalnym   przyznano   Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów -  Zarządowi Oddziału Rejonowego w Krotoszynie środki finansowe w wysokości  5.000 zł na realizację zadania „Senioriada”
5 Na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz promocji zdrowia i zdrowego stylu życia przyznano
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Doliwa” działającemu przy Zespole Szkół Publicznych w Rozdrażewie  na realizację zadania ”Organizacja imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym (badminton, tenis stołowy, piłka siatkowa, plażowa, szachy i warcaby klasyczne)”  -  3.960,00 zł,
- Stowarzyszeniu „Inspiracje” na realizację zadania „Trenuj z Mistrzem” -  1.040,00 zł.
 
Rozdrażew, dn. 11.03.2016 r.

Konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Rozdrażew nr X/61/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań o charakterze pożytku publicznego

 Ogłoszenie  (pobierz)

Wzór oferty  (pobierz)

Wzór umowy (pobierz)

Wzór sprawozdania  (pobierz)

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2015 roku

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert  na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2015 roku (pobierz)

Konkurs ofert na realizację w 2015r. zadań o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Rozdrażew nr II/6/2014 z dnia 29.12.2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 ogłasza  konkurs ofert na realizację w 2015r. zadań o charakterze pożytku publicznego
 
Ogłoszenie  (pobierz)
 
Wzór oferty (pobierz)
 
Wzór umowy  (pobierz)
 
Wzór sprawozdania  (pobierz)

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2014 roku

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert  na realizację zadań  o charakterze pożytku publicznego w 2014 roku: na realizację zadania w zakresie ochrony zwierząt przyznano Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddziałowi w Jarocinie środki finansowe w wysokości 12.500,00 zł.

Konkurs ofert na realizację w 2014r. zadania o charaterze pożytku publicznego

Wójt Gminy działając na podstawie  ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy nr XXXV/184/2013 z dnia 29.11.2013 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 ogłasza  konkurs ofert na realizację w 2014 r.  zadania o charakterze pożytku publicznego

Ogłoszenie                 (pobierz)
Wzór oferty                (pobierz)  
Wzór umowy              (pobierz) 
Wzór sprawozdania     (pobierz)

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2014r.

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2014 r.  (pobierz)

Konkurs ofert na realizację w 2014r. zadań o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy działając na podstawie  ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy nr XXXV/184/2013 z dnia 29.11.2013 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 r.  zadań o charakterze pożytku publicznego
Ogłoszenie               (pobierz)
Wzór oferty              (pobierz) 
Wzór umowy             (pobierz)
Wzór sprawozdania    (pobierz) 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert  na realizację zadań o charakterze
pożytku publicznego w 2013 roku:
W zakresie wspierania działań na rzecz upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przyznano Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich „Rozdrażew” środki finansowe w wysokości 1.610,00 zł na realizację projektu „Warsztaty muzyczne – Spotkania z ludową muzyką”
 
 

Konkurs na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Rozdrażew nr XXIII/131/2012 z dnia 14.11.2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 r.  zadań o charakterze pożytku publicznego
Ogłoszenie  (pobierz)
Wzór oferty (pobierz)
Wzór umowy  (pobierz)
Wzór sprawozdania (pobierz)

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku:

 - na realizacje zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wraz z promocją zdrowego stylu życia Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich „Rozdrażew” przyznano środki finansowe w wysokości 950,00 zł,

- na realizację zadania w zakresie: rozwijanie edukacji pozaszkolnej – rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży przyznano Polskiemu Towarzystwu Miłośników Astronomii Oddziałowi w Rozdrażewie środki finansowe w wysokości 4.000,00 zł

- na realizację zadania w zakresie: wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przyznano:

- Polskiemu Związkowi Emerytów Rencistów i Inwalidów

- Zarządowi Oddziału Rejonowego w Krotoszynie przyznano 1.700,00 zł

- Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich „Rozdrażew” przyznano środki finansowe w wysokości 1.200,00 zł

- Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu w Rozdrażewie przyznano 1.150,00 zł

- na realizację zadania w zakresie wspierania, integracji i zagospodarowania wolnego czasu osób w wieku emerytalnym przyznano Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarządowi Oddziału Rejonowego w Krotoszynie środki finansowe w wysokości 2.500 zł

- na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz promocji zdrowia i zdrowego stylu życia przyznano

- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Doliwa” działającemu przy Zespole Szkół Publicznych w Rozdrażewie środki finansowe w wysokości 2.000 zł.

- Stowarzyszeniu „Inspiracje” 1.000,00 zł.

Konkurs ofert na realizację w 2013r. zadań o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Rozdrażew nr XXIII/131/2012 z dnia 14.11.2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 r. zadań o charakterze pożytku publicznego

Ogłoszenie (pobierz)

Wzór oferty (pobierz)

Wzór umowy (pobierz)

Wzór sprawozdania (pobierz)

 

Konkurs na realizację zadania o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2012r. zadania o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeprowadzenia programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży w szkołach prowadzonych przez gminę
Ogłoszenie              (pobierz)
Wzory dokumentów: oferta, umowa, sprawozdanie

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania o charakterze pożytku publicznego w 2012 roku

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert  na realizację zadania
o charakterze pożytku publicznego w 2012 roku:
- na realizację zadania w zakresie: rozwijanie edukacji pozaszkolnej – rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży przyznano Polskiemu Towarzystwu Miłośników Astronomii Oddziałowi w Rozdrażewie środki finansowe w wysokości 4.000,00 zł
- na realizację zadania w zakresie: wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przyznano:
    - Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich „Rozdrażew” przyznano środki finansowe
       w wysokości 2500,00 zł
    - Polskiemu Związkowi Emerytów Rencistów i Inwalidów -  Zarządowi Oddziału
      Rejonowego w Krotoszynie przyznano 1.300,00 zł
    - Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi przyznano 2.110,00 zł
    - Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu w Rozdrażewie przyznano 1.590,00 zł
- na realizację zadania w zakresie wspierania, integracji i zagospodarowania wolnego czasu  osób w wieku emerytalnym przyznano  Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów
i Inwalidów -  Zarządowi Oddziału Rejonowego w Krotoszynie środki finansowe
w wysokości 2.500 zł
- na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz promocji zdrowia i zdrowego stylu życia przyznano  Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Doliwa” działającemu przy Zespole Szkół Publicznych w Rozdrażewie środki finansowe
w wysokości 3.000 zł.

Konkurs na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2012r.

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Rozdrażew nr XIV/78/2011z dnia 29.12.2011 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2012 r. zadań o charakterze pożytku publicznego
Ogłoszenie (pobierz)
wzór oferty (pobierz)
wzór umowy (pobierz)
wzór sprawozdania  (pobierz)

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania o charakterze pożytku publicznego w 2011 roku

Konkurs na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku   o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Rozdrażew nr III/9/2010 z dnia 29.12.2010 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2011 r. zadań o charakterze pożytku publicznego
Ogłoszenie    (pobierz)
Wzór oferty  (pobierz)
Wzór umowy (pobierz)
Wzór sprawozdania  (pobierz)