Konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadań o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Rozdrażew nr XLVI/435/2023 z dnia 28 grudnia  2023 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację w 2024 r. zadań o charakterze pożytku publicznego

Rozdrażew, 02.02.2024 r.

Konkurs I [ogłoszenie]

Konkurs II [ogłoszenie]

Umowa [pobierz]

Oferta [pobierz]

Sprawozdanie [pobierz]