Konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Rozdrażew oraz uchwały Rady Gminy Rozdrażew nr XLIV/327/2022 z dnia 9 listopada 2022 r  w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań o charakterze pożytku publicznego
Ogłoszenie               (pobierz)
Wzór oferty              (pobierz)
Wzór umowy            (pobierz)
Wzór sprawozdania  (pobierz)

Rozdrażew, 14.02.2023 r.