Ogłoszenie Wójta Gminy Rozdrażew o wynikach konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu

Działając na podstawieUchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania, rozwoju sportu przez Gminę Rozdrażew Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2024 roku.

Przyznano dofinansowanie w wysokości 6.000 zł Stowarzyszeniu Uczniowski Klub  Sportowy „Doliwa”  na realizację zadania „Działalność sekcji młodzieżowych” i 6.000 zł Klubowi Karate „Bonsai” na zadanie „Szkolenie dzieci i młodzieży w karate” .

 

 

 

Rozdrażew, dn. 8 marca 2024 r.