Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2020 roku

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert  na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2020 roku:
1. Na realizację zadań w zakresie: wspieranie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży przyznano środki finansowe:
- ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec ZHP Koźmin Wielkopolski na realizację zadania „Harcerska akcja letnia”  1.700 zł,
- Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich „Rozdrażew” na realizację zadania „Lato z jajem 2020”-  3.300 zł,


Rozdrażew, dn. 08.04.2020 r.