Wyniki drugiego konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w 2021r.

Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania, rozwoju sportu przez Gminę Rozdrażew Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki drugiego  konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2021 roku.
Przyznano dofinansowanie w wysokości 1000,00 zł Klubowi Karate „Bonsai” na realizację zadania „Szkolenie dzieci i młodzieży w karate”.


Rozdrażew, dn. 7 lipca 2021 r.