Wyniki drugiego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2021r.

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki drugiego otwartego konkursu ofert  na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2021 r. (pobierz)