Wyniki konkursów ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2021r.

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki otwartych  konkursów ofert  na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2021 roku w zakresie wspierania:
- wakacyjnego wypoczynku dzieci (pobierz)
- kultury fizycznej oraz zdrowia      (pobierz)