Wyniki konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w 2023 r.

Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania, rozwoju sportu przez Gminę Rozdrażew Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2023 roku.
Przyznano dofinansowanie w wysokości 6.400 zł Stowarzyszeniu Uczniowski Klub  Sportowy „Doliwa”  na realizację zadania „Działalność sekcji młodzieżowych” i 3.600 zł na zadanie „Szkolenie dzieci i młodzieży w karate” Klubowi Karate „Bonsai”.Rozdrażew, dn. 21 marca 2023 r.