Wyniki konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu

Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania, rozwoju sportu przez Gminę Rozdrażew Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2020 roku.
W 2020 roku przyznano dofinansowanie w wysokości 6.000,00 zł Stowarzyszeniu Uczniowski Klub Sportowy „Doliwa”.

Rozdrażew dn. 8.04.2020r.