Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2017 r.

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert  na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2017r. (pobierz)