Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2017 r.

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert  na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2017 roku:
1. Na realizację zadań w zakresie: wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przyznano środki finansowe:
- Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich „Rozdrażew ”na realizację zadania „Wielkanoc nadchodzi” -  1.700,00 zł,
- Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich „Rozdrażew” na realizację zadania „Kreatywne rękodzieło” -  1.700,00 zł,
- Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich „Rozdrażew” na realizację zadania „Colturowo w Rozdrażewie” -  1.600,00 zł,
- Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich „Rozdrażew” na realizację zadania „Święta coraz bliżej” -  3.000,00 zł,
- Stowarzyszeniu „Odnowa” na realizację zadania „Pyrobranie” -  2.000,00 zł.
2. Na realizację zadania w zakresie wspierania, integracji i zagospodarowania wolnego czasu  dla osób w wieku emerytalnym   przyznano   Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów -  Zarządowi Oddziału Rejonowego w Krotoszynie środki finansowe w wysokości  6.000 zł na realizację zadania „Senioriada”.
3. Na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz promocji zdrowia i zdrowego stylu życia przyznano
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Doliwa” działającemu przy Zespole Szkół Publicznych w Rozdrażewie  na realizację zadania ”Organizacja imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym (badminton, piłka nożna halowa, piłka siatkowa plażowa, szachy i warcaby klasyczne)”  -  3.400,00 zł,
- Stowarzyszeniu „Inspiracje” na realizację zadania „Szkółka siatkarska -Trenuj z Mistrzem” -  1.600,00 zł,
- Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich „Rozdrażew” na realizację zadania „W zdrowym ciele zdrowy duch” -  1.000,00 zł.


Rozdrażew, dn.13.03.2017 r.