Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2019 roku

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert  na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2019 roku:    
Na realizację zadań w zakresie: wspieranie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży przyznano środki finansowe Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich Rozdrażew na realizację zadania „Lato z jajem”-  5.000,00 zł.

Rozdrażew, dn. 05.04.2019 r.Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2019 roku