Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2019 roku

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert  na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2019 roku:
Na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz promocji zdrowia i zdrowego stylu życia przyznano Stowarzyszeniu „Sport Team” na realizację zadania „Szkółka tenisa ziemnego” 3.250,00 zł,


Rozdrażew, dn. 05.08.2019 r.