Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2024 roku

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert  na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2024 roku

[pobierz]