Sprawozdania z realizacji programów

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami za rok 2021

 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2021. (pobierz)

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami za rok 2020

 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2020. (pobierz)

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami za rok 2019

 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2019. (pobierz)

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami za rok 2018

 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2018. (pobierz)

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami za rok 2017

 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2017. (pobierz)

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami za rok 2016

 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2016. (pobierz)


Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami za rok 2015

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2015  (pobierz)

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi za 2011r.

Sprawozdanie z realizacji  programu współpracy Gminy z organizacjami  pozarządowymi za 2011r. (pobierz)