Przetarg na odbiór, transport i odzysk odpadów z działalności rolniczej w 2022r.

 Ogłoszenie o zamówieniu usługi
„ODBIÓR, TRANSPORT ORAZ ODZYSK LUB UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIALALNOŚCI ROLNICZEJ  NA TERENIE GMINY ROZDRAŻEW W 2022 R.”
Ogłoszenie                   (pobierz)
SWZ z załącznikami    (pobierz)

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Gmina Rozdrażew jako Zamawiający  w zamówieniu publicznym  pn.
„ODBIÓR, TRANSPORT ORAZ ODZYSK LUB UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIALALNOŚCI ROLNICZEJ  NA TERENIE GMINY ROZDRAŻEW W 2022 R.”  informuje że na sfinansowanie  zamówienia przeznacza    kwotę 184 000 zł

Rozdrażew, dnia 25.04.2022r.                                          
                                                          /-/ Mariusz Dymarski
                                                               Wójt Gminy